Til salgs:

Private omsorgsboliger med kommunal Tildelingsrett:

 

1: Buveien borettslag:

 

Omsorgsboligen kan tildeles personer med kognitive funksjonsnedsettelser.

 

Buveien 3H , andel nr. 8,  2-roms leilighet

Til slags kr. 430 000,- 

Andel felleskostnader er pr. 01.01.2022 er kr. 9809,- pr. mnd.

Andel fellesgjeld pr. d.d er kr 351.015,-    

 

 

 

2: Erikstadtunet borettslag:

Omsorgsboligen kan tildeles personer som har et omfattende bistandsbehov innen psykisk helse.

 

Erikstadtunet 2A, andel 1 , 2 -roms leilighet

Til slags kr. 170 000,- 

Andel felleskostnader er pr. 01.01.2022 kr.8148 ,- pr. mnd.

Andel fellesgjeld pr. d.d. kr 599.954,-

 

 

 

Søknadsfrist: 19.01.22

Søknad med bekreftelse på finansiering sendes: Tildelingskontoret, Boks 93, 8201, Fauske kommune.

Vi kan kontaktes på: mailto:tildelingskontoret@fauske.kommune.no

 

Telefon: 75604100 (tirsdager og torsdager fra klokka 11.00-15.00)