Fauske kommune er, sammen med Sørfold kommune, dømt i Salten og Lofoten tingrett i en sak som gjelder utlysning av offentlig anskaffelse.

Kommunen ble saksøkt sammen med Sørfold kommune i forbindelse med avlysning og ny utlysning av konkurranse i forbindelse med slamtømming.

Fauske kommune er forsikret gjennom KLP Skadeforsikring for søksmål som gjelder offentlige anskaffelser. Kommunen vil i samråd med KLP Skadeforsikring vurdere om dommen skal ankes.

Hvis dommen blir stående, vil denne saken ikke få betydning for kommunens økonomi eller gebyrsatsene innenfor slamtømming.

Avgjørelsen om anke vil bli tatt innen ankefristen.