Andre punkter på programmet er "orientering om Bodø kommunes høringsinnspill vedrørende ny langtidsplan for forsvarssektoren", Saltenstrategiene - prosess. Petro Utviklingsprogram Salten - oppfølging og uttalelse vedrøredende statsbudsjettets post 60 - tilskudd til fiskerihavneanlegg.