TIPS: Du kan selv sjekke din vaksinasjonsstatus fra år 2009 på  https://helsenorge.no/vaksiner/mine-vaksiner

Sjekk også https://www.vaccinationsguiden.se/vaccinationsguiden/index.html og http://www.fhi.no/