Her er hva elevene i Sulitjelma skriver om sitt eget prosjekt.

Vi er et trinn med 16 elever. Vi er mellomtrinnet ved Sulitjelma som har forsket på søppel for å finne nye og bedre løsninger på utfordringen med forsøpling i samfunnet. Laget vårt heter Robokus. Det vi holder på med er First Lego League der temaet er Trash trek. Vi prøver å finne en enklere måte å få folk til å hive søppel i søppeldunker, sånn at det ikke blir så mye søppel langs veiene. Vi har kommet på ideen til en søppelsorteringsdunk som tar plastemballasje, glass og metall, papir, restavfall og mat. Denne dunken skanner søppelet og sorterer det på bånd som går innover til Industriområdet, der det er store containere som har en sensor som sier ifra til Iris når de er fulle. Søppelsorteringsanlegget skal også ha et belønningssystem, slik som panteautomatene, sånn at folk får igjen penger alt etter hvor mye søppel de kaster.

 Vi har laget modell av denne søppeldunken, og vært i kontakt med flere for å forske på dette prosjektet.

 I tillegg skal vi ha ei gjennomkjøring av prosjektet og presentasjonene våre førstkommende torsdag, og der er alle hjertelig velkommen! Vi kommer til å invitere nærmiljøutvalget og velforeningen i Sulis spesielt.