Fauske kommune har et mål om å bli ikke bare et knutepunkt, men et grønt knutepunkt. Derfor har vi vært delaktig i dette prosjektet og sørget for at vilkårene ligger til rette for å komme videre med prosjektet. 

Stort potensial

- Forretningsidéen er basert på økt etterspørsel og behov for hydrogen til markedsområdene innen tungtransport på land og sjø, samt eksport til et stadig voksende marked i Europa. Vi ser et stort potensial for grønt hydrogen basert på vannkraft produsert av SKS og SISO Energi i Salten-regionen, sier styremedlem Roald Amundsen.

Utredning for etablering av hydrogenfabrikk i nær tilknytning til Fauske Transformatorstasjon er pågående og i samarbeid med Fauske kommune. 

- Første fase i prosjektsamarbeidet er å utrede tekniske og kommersielle muligheter knyttet til produksjon og distribusjon, samt tilgang på energiforsyning til hydrogenproduksjon, og ladestasjon. Det er i den sammenheng søkt om uttak av inntil 40 MW fra Fauske trafostasjon for de planlagte aktivitetene, sier styremedlem Øystein Skaland.

Fauske Industripark skal stå for utbygging av transformatorkapasitet og koblingsanlegg i Fauske Trafo for distribusjon av kraft til fabrikken og øvrig industriareal. I tillegg planlegger Indre Salten Energi for ladestasjon for tungtransport, samt bygging av fyllestasjon for hydrogen med hydrogenleveranser fra fabrikken.

Et samlet kraftmiljø

På eiersiden i Fauske Industripark er i dag SKS, ISE og SISO Energi. Tre store energiselskap med felles ambisjoner for industriparken, utvikling av et fremtidsrettet industrinett og grønn næringsutvikling.

– Vi har lykkes med å samle et profesjonelt og kompetent kraftmiljø i Indre Salten. Vi mener vi både tiden og prosjektet er modent for å ta neste steg mot utvikling av kraftkrevende industri på Fauske, avslutter styreleder Stein Mørtsell, styreleder i Fauske Industripark.

Positiv utvikling

Fauna har over lengre samarbeidet med aktørene for å kunne realisere dette prosjektet.

– At dette prosjektet er enda et steg nærmere realisering er en veldig positiv utvikling. Med dette arbeidet kan Fauske utvikle seg fra et knutepunkt og videre mot å bli et grønt knutepunkt, sier Kristian Amundsen, daglig leder i Fauna.