Fauske kommune er som kjent i en krevende økonomisk situasjon og vi er dessverre stadig oftere nødt til å gjøre prioriteringer som ikke er populære. Men takket være et meget godt initiativ fra frivilligheten har vi nå likevel kommet fram til en god og langt rimeligere løsning på utfordringen enn hva som først var aktuelt. 

Dermed kan dette meget populære tilbudet likevel fortsette til felles glede for våre innbyggere.