De ansatte i Servicetorget vil være på jobb som vanlig, men dersom du oppsøker Administrasjonsbygget vil du finne at døren inn til Servicetorget er stengt. Du kan nå oss og andre i Fauske kommune på forskjellige måter:

Telefon: For deg som ønsker kontakt med oss, viser vi til vårt hovednummer 75 60 40 00 der du kan taste deg fram til den eller de du ønsker å snakke med. Dersom du ønsker direkte kontakt med Servicetorget, kan du taste 7 etter at opplesning av den automatiske beskjeden starter.

E-post: Du kan også benytte vår hovedmailadresse postmottak@fauske.kommune.no. På vår hjemmeside under «kontakt oss» vil du finne direktenummer og mailadresser til de aller fleste av de ansatte i Fauske kommune.

Levere post: Vi setter opp en postkasse i inngangspartiet.

Hjemmeside: du vil finne mye informasjon på vår hjemmeside. Bruk gjerne søkemuligheten.

- Kjøp av kinobilletter, henviser vi til Fauske kino
- Kjøp av billetter til basseng, ta kontakt med Fauskebadet
- Kjøp av kort - Friskliv - ta kontakt med Frisklivssentralen, 75 60 49 33
- Årskort utmark og sentrum; ta kontakt på telefon 991 24 871 eller fauskeparkering@fauske.kommune.no 
- Kjøp av bøker; ta kontakt med Fauske bibliotek