Må du betale restskatt?

Se skatteetaten sine sider for svar på spørsmål knyttet til betaling av restskatt.  

Se dine krav og betalinger

Tjenesten "Mine krav og betalinger" gir deg en oversikt over gjeld, tilgodebeløp og inn-/utbetalinger mellom deg og skatteoppkreveren. Vær oppmerksom på at det kan ta noen dager før denne oversikten over inn-/utbetalinger er oppdatert.

Logg inn og se dine krav og inn-/utbetalinger

Trenger du skatteattest?

Du bestiller selv attesten i Altinn. Attesten produseres samme dag og sendes elektronisk i PDF-format til din meldingsboks i Altinn. Attesten er elektronisk godkjent og er derfor ikke signert.

Forskuddsskatt for upersonlige skattytere

Alle som driver næringsvirksomhet må betale forskuddsskatt. Hvor mange ganger i året du må betale avhenger av hva slags organisasjonsform du har. For mer informasjon se skatteetaten sine sider

Slik endrer du kontonummer for utbetaling av tilgodebeløp:

Du kan endre kontonummer selv hvis du trenger det. Endring bør utføres så raskt som mulig for at du skal få skattepengene inn på ønsket konto. Du kan også kontakte skatteoppkreveren. Det er skatteoppkreveren som tar seg av selve utbetalingen, eller innkrevingen av restskatten.