- Det er sjelden jeg ser en så nydelig tomt som her. Med så mange muligheter, sier Marte Willumsen fra firma agraff. Hun presenterte skisse over uteområdet for gruppa som blant annet består av representanter fra elever og ansatte.

Valnesfjord skole og flerbrukshall befaring 1.etg.pdf

Valnesfjord skole og flerbrukshall befaring 2.etg.pdf

Valnesfjord skole og flerbrukshall befaring u etg.pdf

Presentasjon Valnesfjord 2508.pptxPresentasjon Valnesfjord 2508.pptx

Elev i åttende klasse Mats Hansen, er litt lei seg for at han ikke får være elev ved nyskolen. Men han gleder seg over å få være med å påvirke.

- Dette blir bra, sier han og føler at han blir hørt på de tanker han har rundt utformingen.Det kom mange kreative forslag til uteområdet som skal ivareta interesser fra førsteklassingen til tiendeklassingen. I tillegg er dette et nærmiljøanlegg som skal kunne brukes like mye på kveldstid, i helger og ellers når skolen holder stengt.

Prosjekteringsteamet for Valnesfjord skole og flerbrukshall har nå gjort ferdig de første tegninger og skisser til  utformingen av nyskolen.  Vi har også hatt møte i brukergruppen og lagt fram modellen og planløsningen slik den nå tenkes løst.  Tilbakemeldingene og responsen er meget positiv, og Vis A Vis går videre med sitt konsept og vil bearbeide forslaget mer grundig etter hvert som de går over i detaljprosjekteringsfasen.

Også Fylkesmannen i Nordland var representert med Stein Petter Hillestad som jobber med «Økt bruk av tre i Norge». For det ligger an til at skolen og hallen blir bygget i tre.