Selve utlysningen finner dere HER

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. Målgruppen er barn og unge i alderen fra 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap. Det kan søkes om tilskudd for inntil tre år. Søknadsfristen er 18. november 2022.    

Søknadsskjemaet finner dere ved å logge inn i søknadsportalen.

Kontaktpersoner i Bufdir:

Oversikt over kontaktpersoner for ordningen finner dere nede på ordningens nettside.