Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. Målgruppen er barn og unge i alderen fra 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap. Det kan søkes om tilskudd for inntil tre år. Søknadsfristen er 17. desember 2021.

Les mer om tilskuddsordningen og søk her: Tilskudd til inkludering av barn og unge - utlysning for 2022 (bufdir.no)