Dette har bakgrunn i et vedtak i Fauske kommunestyre som enstemmig har vedtatt et 4-årig prosjekt der målsetningen er å få til en fremtidsrettet utvikling av Fauske sentrum - der blant annet omlegging av E6 og RV 80 ut av sentrum er en viktig del.

Det hersker neppe mye tvil om at Norge er inne i sin støreste urbaniseringsprosess noensinne, og det er viktig at det tenkes helhetlig, og ikke minst at man drar inn nye elementer i kommunale planer og strategier.

I konseptet har det etter hvert, i styringsgruppa, blitt tatt frem den positive utviklingen Fauske er inne i. I dette ligger det da et ytterligere ønske om helhetlig satsning på sentrum, og av det få inn byromstenking og temaet «hvordan få flere folk til å bo i sentrum» inn i strategien for utvikling av Fauske.

Fortetting er jo et mål fra sentrale myndigheter, men det er i denne fasen at det er viktig å se sammenhengen mellom de 2 viktige prosjektene, og da slik at vi kan trekke synergier av disse og da til et helhetlig prosjekt.

I den forbindelse har kommunen inngått et samarbeide med NTNU, der kommunen sammen med NTNU har jobbet foregående høst og vinter med et opplegg som skal involvere politikere, frivillige, og ikke minst engasjerer de unge i samfunnet for å fange opp hvordan de ser for seg samfunnet, sentrum og verden om 30 – 40 år.

Arkitektutdannelsen i Norge er blant annet lokalisert til NTNU i Trondheim, der fagmiljøet er sterkt, og der man hele tiden er i endring for å fange opp nye trender, forske på bruk av nye metoder, samt at man også er rundt om i landet for slike prosjektoppgaver vi nå er i gang med. En av metodene de bruker i slike oppgaver, er altså «Urban Trigger». Metoden er basert på lokalisering av et samfunn, der bedrifter, skoler, barnehager, byrom, og så videre, er viktige punkt for å finne ut hvordan et sentrum kan videreutvikle seg i perspektiv 30 – 50 år. Altså; et viktig besyv for å kunne drive et godt planarbeid videre både med tanke for utvikling av sentrum, og da både i næring og bolig, men også for samferdsel og transportveger. Det er verdt å nevne at vi da ikke her snakker kun om det «indre» sentrum av Fauske, men også Fauske by i sin helhet når det gjelder å se det samlede bilde.

Ideen om å skape nye, moderne byrom, da sett i sammenheng med å få flere folk til å ville bruke og bo i sentrum, er noen av faktorene i arbeidet. Sameksistens med små bedrifter, vending av byuttrykket mot havet, er andre viktige elementer i denne kartleggingen.

Prosjektet ledes av prosjektleder Jørgen Hallås Skatland og Professor Ole Møystad. Prosjektet er bygd opp slik at hele klassen med ledere kommer til Fauske tirsdag den 27.08 og blir frem til og med fredag den 30.08, hvor de skal samle informasjon, og av det skape seg et bilde av utviklinspotensial for å utvikle sentrum.

I den forbindelse ønsker de å møte de som har innvirkning på utvikling av Fauske sentrum  inn i fremtiden, og herunder viktige aktører som politikere, bedrifter og næringsliv, lag og foreninger, samt skoleklassen som har arbeidet frem noen viktige innspill tidligere.

NTNU har satt noen begrensinger i forhold til antall aktører, dette for å kunne rekke over alle oppgavene de skal gjennom på en meget hektisk uke. Det blir et stramt program som vil kreve betydelig arbeidsinnsats, men Fauske kommune ser frem til et spennende arbeid og resultat.

Aktører i planleggingen av besøket:

  • Fauske kommune

  • Fauna KF

  • Fauske Næringsforum

Tidsplan for besøket:

Tirsdag 27 august

Studenter ankommer Fauske rådhus, noen ankommer med toget om morgenen, mens noen ankommer med fly. Alle samles på Rådhuset ved ankomst.

Klokken 1100: Lunsj

Klokken 1200: Presentasjon av studenter og Fauske kommunes medhjelpere, gjennomgang av arbeidsmetodikk.

Klokken 1330 – 1530: Møte lokalt næringsliv for å få innspill og feedback. Oppmøtested: Fauske kino, studenter på scenen, næringsliv i salen.

Klokken 1600 - 1900: samling på Rådhuset i disponible møterom for gjennomgang av dagens innspill.

Onsdag 28 august

Klokken 0830 - 0915: Innspillmøte fra en skoleklasse (ved 10. trinn), sted: Auditorium Vestmyra skole

Klokken 0915 – 1030: Innspillsmøte med politisk miljø og frivillige foreninger og lag (forhåndsinvitert) – Auditorium Vestmyra skole.

Klokken 1030 – ut dagen: studenter jobber selvstendig med oppgaver etter innspill.

Klokken 1900: kulturbegivenhet arrangert av Fauske kommune, sted: Kinosalen.

Torsdag 29 august

Klokken 0800 – 1300: Drar på besøk til utvalgte bedrifter.

Klokken 1300 – så lenge som nødvendig: Workshop for studentene på Rådhuset om ettermiddagen og kvelden.

Fredag 30 august

Klokken 0800: samling på Telestudio vedrørende behov for ytterligere avklaringer, spørsmål til Fauske kommune som må løses.

Om ettermiddagen: studentene reiser til Trondheim

 

Her kan du se prosjektoppgaver som tidligere er gjennomført av NTNU arkitektstudiet, og som danner et bakteppe for en lignende kartlegging i Fauske: 

 

http://ntnu-aar4540.no/pack/pages/_2013.html

http://www.urbantriggers.net/previous-student-projects/

http://www.ntnu-aar4540.no/pack/pages/_2012.html

 

Her er også Looptopia, en master-oppgave av Jostein Breines og Mads Nermo; som jobbet med næringsgrunnlaget for byuvikling i Kirkenes:

http://www.looptopia.no/

 

Professor Ole Møystad har også skrevet en artikkel om disse prosjektene her:

http://www.architecturenorway.no/questions/cities-sustainability/urban-act/