Spørsmål og svar per 15.11.23.pdf

Spørsmål og svar per 22.11.23.pdf

Spørsmål og svar per 24.11.23.pdf

Spørsmål og svar per 10.12.23.pdf

Spørsmål og svar per 13.12.23.pdf

7. november la kommunedirektør frem forslag til budsjett 2024 og økonomi- og handslingsplan 2024-2027. 

Forslag til budsjett 2024 og økonomi- og handlingsplan 2024-2027 kan leses i sin helhet i Framsikt.

Frem til 11. desember kl. 12 er det mulig å stille spørsmål på mail til budsjett@fauske.kommune.no

Saken oppdateres med eventuelle nye spørsmål ukentlig