Spørsmål og svar per 15.11.23.pdf

Spørsmål og svar per 22.11.23.pdf

Spørsmål og svar per 24.11.23.pdf

7. november la kommunedirektør frem forslag til budsjett 2024 og økonomi- og handslingsplan 2024-2027. 

Forslag til budsjett 2024 og økonomi- og handlingsplan 2024-2027 kan leses i sin helhet i Framsikt.

Frem til 28. november er det mulig å stille spørsmål på mail til budsjett@fauske.kommune.no

Saken oppdateres med eventuelle nye spørsmål ukentlig