Arctic Race of Norway start på Fauske 11.august - sperring av gater

 1. Bobilområdet vest i Sjøgata, stenges tidlig onsdag 10.august for innkjøring.

 2. Sjøgata stenges for inngående trafikk fra kl 2200 onsdag 10.august. Sperringer settes opp i høyre kjørefelt i følgende gater:

  1. Postveien

  2. Veien fra midtre rundkjøring ned til Sjøgata

  3. Veien mellom «Fauske kjøkken & interiør» og «Lindas Gamle Skap»

  4. Leitebakken

  5. Avkjøring til Sjøgata fra østre rundkjøring (sperringen fjernes midlertidig kl 1200 og settes tilbake når rytterne har passert)

 3. E6 stenges av Politiet ca kl 10.00 (omkjøring via Hauan), men trafikk som skal vestover langs RV80 slippes inn til sperrepostene ved rundkjøring Circle K og ved Esso/ Shell.

 4. Samtlige veier inn mot E6 og RV80, stenges for all trafikk fra kl 1200 (tidspunktet kan bli justert).

 5. Vakter og sperringer knyttet til E6 og RV 80 avvikles kl 1400 (tidspunkt kan bli justert/ fremskyndet).

 6. Vakter og sperringer knyttet til Sjøgata, jf. pkt. 2, fjernes så snart SNN’s barneritt er ferdig avviklet.

NB: Tidspunkter kan bli endret.

Ta rede på disse stengningene, for å unngå å bli overraskeet. Politi har ansvar og kontroll på stengning av E6 og Riksvei 80 samt tilstøtende gater i forbindelse med selve rittet. Øvrige stengninger er kommunens ansvar.