- Benytt FNs eldredag 1. oktober til å bedre brannsikkerheten hjemme hos noen du bryr deg om. Kjenner du noen som trenger hjelp til å skifte røykvarslerbatteri eller har behov for komfyrvakt? Din innsats kan redde liv, sier Trond D Nilsen.

Andelen av eldre som bor i egen bolig forventes å bli vesentlig høyere i årene som kommer. Mange av disse er ikke fullt ut i stand til å ivareta egen brannsikkerhet.

- Personer over 70 år har fire til fem ganger høyere risiko for å omkomme i brann som resten av befolkningen. En prat om brannfarer i hjemmet og enkle brannforebyggende grep kan utgjøre forskjellen på liv og død. Det er det vi kaller "Kjøkkenpraten". Du finner mer om hvordan man kan bedre brannsikkerheten for eldre på sikkerhverdag.no, sier Nilsen.

Komfyren er den største årsaken til boligbrann. De fleste komfyrbranner skjer på dagtid og rammer eldre mennesker.

- Så godt som alle komfyrbranner skyldes tørrkoking og ikke tekniske feil ved produktet. Da er det veldig fint å ha en komfyrvakt som hindrer at farlige situasjoner oppstår. Vi anbefaler alle å installere komfyrvakt, sier Nilsen

Enkelt fortalt fungerer en komfyrvakt slik: En sensor er plassert over komfyren. Dersom det blir så varmt på koketoppen at det er fare for brann, gir sensoren beskjed til en bryter om å skru av strømmen til komfyren. Dermed kan en brann avverges.

Hjelpemiddelsentralene vil kunne installere komfyrvakt gratis hos spesielt utsatte personer. Sjekk med sentralen om den eldre du kjenner er berettiget til dette. Kommunale ergoterapeuter eller hjemmesykepleiere kan bistå med søknad.

For å sette søkelyset på brannsikkerheten for eldre og komfyrbranner, arrangeres "Komfyrvaktkampanjen" på FNs eldredag 1. oktober. Kampanjen er en del av «Alt vi kan mot brann», som er en felles, nasjonal satsing på brannforebyggende arbeid, og som ledes av DSB. Brann- og feiervesen og det lokale elektrisitetstilsyn over hele landet står for den lokale gjennomføringen.

Kontaktperson lokalt:

Trond D Nilsen Branninspektør, tlf. 91345331 / 75557425

Mail: trond.nilsen@saltenbrann.no

Kontaktperson sentralt for medier:

Pressevakt i DSB: 992 52 000