Folkehelseuka har blitt en årlig tradisjon i Fauske og i resten av Nordland. Også i år legges det opp til ei hel uke med fokus på trivsel og tilhørighet i lokalsamfunnet vårt.

Vi inviterer alle med tilknytning til Fauske til å bidra i markeringen. Enten i form av enkeltstående arrangement/aktiviteter for ulike målgrupper, eller gjennom å fremheve faste aktiviteter som lag og foreninger allerede arrangerer gjennom året.  

Hvorfor ei folkehelseuke?  
Folkehelse handler om å skape lokalsamfunn som er gode å leve i for alle. Rundt i hele Fauske gjøres det mye god og positiv innsats som bidrar til å fremme folks helse og livskvalitet. Folkehelseuka er en markering av denne innsatsen, og en synliggjøring av engasjement og tilbud som finnes her hos oss. 

 

Allerede nå ...
... kan lag/foreninger, lokalt næringsliv, skoler og barnehager, bedrifter eller andre melde inn aktiviteter som planlegges gjennomført i løpet av Folkehelseuka 2022. Nettopp slik kan vi få til et variert og mangfoldig program som inkluderer ulike målgrupper. 

Om dere vil registrere aktivitet i felles program som publiseres på kommunens hjemmeside, Facebook og kulturtavler, så må denne/disse meldes inn innen 31. August 2022. 

Informasjon som må meldes inn for hvert enkelt arrangement:  

  • Tittel på aktivitet/arrangement 

  • Dato/tid for gjennomføring 

  • Sted for gjennomføring 

  • Målgruppe 

  • Pris  

  • Arrangør evt. kontaktperson (navn, tlf/e-post) 

  • Annen viktig informasjon 

 

Tilbakemelding gis på e-post eller telefon til Fauske Frivilligsentral (epost-adresse + tlf)