Fauske kommune innvilges tilsagn om tilskudd til følgende prosjekt:

- Bygging av fortaus langs Erikstadveien.
Prosjektet er en del av en helhetlig sykkelplan for kommunen. Innvilges kr. 1 600 000,-
Dette gjør at vi kan videreføre dagens fortau fra Helskarveien og fram til Solvollveien. Neste fase vil være å etablere fortau helt fram til Badestranda på Lund. 

Følgende prosjekt ble ikke tildelt tilskudd:
Belysning i Tortenlia.
Tiltaket er relevant, men det er en beskjeden trafikkmengde på denne strekningen. I en stram prioritering tildeles dette prosjektet ikke tilskudd.

- Belysning på Skaft i Valnesfjord.
Tiltaket er relevant, men det er en beskjeden trafikkmengde da det er i enden av en lokalveg på Furnes. I en stram prioritering tildeles dette prosjektet ikke tilskudd.