Det ene tilfellet er et positivt prøvesvar som bekrefter en hurtigtest tatt på grensen ved ankomst i Norge. Denne personen var allerede isolert. De to andre tilfellene er allerede kjente nærkontakter. Disse var i karantene og smittesporingen er nå fullført.

I tillegg har vi fått 2 tilfeller med en type prøvesvar noe som betyr at disse personene må testes på nytt. Begge var kjente nærkontakter. Her er også smittesporing gjennomført.

Totalt er 10 personer isolert og 32 personer i smittekarantene i Fauske kommune.