Årets TV-aksjon er tildelt Leger uten Grenser.

Røde Kors ha påtatt seg hovedansvaret for årets TV-aksjon i Fauske.

Vi trenger mange frivillige og bøssebærere. Meld deg på blimed.no