Onsdag 30.9. kantina, rådhuset kl. 13.00 - 15.00

Kurset holdes i regi av Hero tolk. Gratis. Påmelding til wenche.skarheim@fauske.kommune.no

Innhold i seminaret:

  • Utfordringer ved bruk av tolk

  • Hvordan bli en god "tolkebruker"

  • Forventninger til tolken og kunden

  • Fordeler ved telefontolking

  • Kvalitetssikring
  • Retningslinjer for god tolkeskikk

  • Brukerbevisstgjøring

  • Lovregulering på tolkefeltet

  • Tips & triks ved bruk av tolk