Det er Pfizer-vaksinen som vil bli gitt til denne aldersgruppen. Vaksineringen vil i all hovedsak foregå på Fauske videregående skole. Alle elever tilknyttet denne skolen i angitt aldersgruppe vil få tilbud om vaksine. Nærmere informasjon vil bli gitt fra skolen, og på kommunens Facebook og hjemmeside.

De som er fylt 16 år, og er helserettslig myndig, kan samtykke til vaksinasjonen selv. For de som er født i 2005 og ikke har fylt 16 år, må det innhentes samtykke fra begge foreldre.

Det er få ungdommer som har blitt alvorlig syke av coronaviruset, men det har vært en del smitte blant denne aldersgruppen. Vaksinasjon vil bidra til å beskytte de få som kan bli alvorlig syke hvis de smittes, i tillegg til å redusere smittespredning i samfunnet.

Kombinasjon av Pfizer og Moderna-vaksinen

Fauske mottar nå mange doser Moderna-vaksine framover, i tillegg til Pfizer. Mange som har fått Pfizer som 1. dose vil få Moderna som 2. dose. De to tilgjengelige mRNA-vaksinene fra Pfizer og Moderna anses som likeverdige. De bygger på den samme teknologien, og det å kombinere ulike koronavaksiner gir minst like god beskyttelse og medfører ingen større risiko for alvorlige bivirkninger, enn det å få vaksine fra samme produsent.

Drop-in

Denne uken tilbyr vi drop-in koronavaisine på følgende tidspunkt ved vaksinesenteret i Idrettshallen på Vestmyra:

  • torsdag 26.august kl 12.00 - 18.30 og
  • fredag 27. august kl. 12.00 – 13.30.

Tilbudet gjelder for både de som ikke har fått 1. dose mot korona og de som ønsker å framskynde dose 2. Ved framskynding av dose 2, må det ha gått minimum 4 uker siden første dose. Dette gjelder for de som er født i 2003 eller tidligere.

Personer fra andre kommune enn Fauske kan også benytte seg av tilbudet.

Ved å benytte drop-in trenger man ikke å registrere seg på forhånd. Når man møter opp på vaksinesenteret vil man bli både registrert, få vaksine og evt. få avtalt tidspunkt for andre dose.