VALG AV MEDDOMMERE TIL SALTEN TINGRETT
 
INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRE:
Som meddommere til Salten tingrett for perioden 1. januar 2017 – 31. desember 2020 oppnevnes:
 
Utvalg kvinner (30 personer):
 1. Kjellaug Strøm, Liaveien 10B, 8210 Fauske
 2. Hege Harsvik, Reitanveien 21, 8210 Fauske
 3. Vigdis Lund, Sisikvn. 22, 8207 Fauske
 4. June Annie Bårdsen, Kopparveien 10, 8208 Fauske
 5. Liv-Marit Tverå, Greplyngveien 5, 8209 Fauske
 6. Anne Antonsen, Kvitlyngveien 13 B, 8209 Fauske
 7. Anita Hunstad, Medåsveien 1, 8218 Fauske
 8. Trine Nordvik Løkås, Løkås 5, 8215 Valnesfjord
 9. Elisabeth Pettersen, Ørnflogveien 9, 8230 Suliltjelma
 10. Anne Grethe Lund, Bratthaugen 12, 8210 Fauske
 11. Cecilie Amundsen, Furutoppen 3, 8209 Fauske
 12. Hege L. Skoglund, Gryttingveien 41, 8209 Fauske
 13. Lene Utheim Rasmussen, Nermoveien 2, 8206 Fauske
 14. Brith May Kvitblik, Røsvikveien 62, 8218 Fauske
 15. Ingelin Noresjø, Gryttingveien 40, 8209 Fauske
 16. Marlen Rendall Berg, Skjerstadfjordveien 36, 8214 Fauske
 17. Gerd Helen Hansen, Kirkeveien 28, 8207 Fauske
 18. Siv Anita Værnes, Holtanveien 411, 8219 Fauske
 19. Hilde Dybwad, Reitanveien 5, 8210 Fauske
 20. Hilde Nystad, Postboks 12, Oldern 4, 8201 Fauske
 21. Kirsti Ellingsen, Ytter-Leivset 22, 8211 Fauske
 22. Ragnhild Dreier, Trivselsveien 181, 8215 Valnesfjord
 23. Åshild Uhre, Lyngveien 35, 8209 Fauske
 24. Lisbeth Kvæl, Emil Knudsens vei 19B, 8230 Sulitjelma
 25. Bjørg Kosmo, Kosmoveien 10, 8215 Valnesfjord
 26. Tove Wensell, Myrveien 31, 8230 Sulitjelma
 27. Cesilie Rasmussen Høgseth, Kvitlyngveien 7, 8230 Sulitjelma
 28. Renate Stene, Åsveien 5, 8215 Valnesfjord
 29. Sissel Laksosnes Olsen, Tortenliveien 28, 8218 Fauske
 30. Gry Janne Rugås, Bådsvikveien 6, 8211 Fauske
 31. Siren Åsbakk, Svartvassveien 12C, 8206 Fauske
 32. Hilde Hermansen, Tverråveien 5, 8218 Fauske
 33. Ellen Dahl, Kopparveien 4, 8208 Fauske
   
  Utvalg menn (30 personer):
 34. Terje Mellerud, Sulitjelmaveien 2C, 8208 Fauske
 35. Nils Sture Bringsli, Bringslimarkveien 17, 8215 Valnesfjord
 36. Lars Morten Rødaas, Rødåsveien 110, 8219 Fauske
 37. Thorfinn Brekke, Reitanveien 21, 8210 Fauske
 38. Åge Ellingsen, Finneidgata 22A, 8210 Fauske
 39. Bernt Henrik Furehaug, Skjerstadveien 2, 8206 Fauske
 40. Raymond Mathisen, Glastunes 22B, 8230 Sulitjelma
 41. Jon Kenneth Brekke, Vangsveien 1, 8200 Fauske
 42. Raymond Osbakk, Lillemarkveien 4, 8206 Fauske
 43. Jens Kyed, Trivselsveien 215, 8215 Valnesfjord
 44. Andy Jensen, Hansbakken 3B, 8206 Fauske
 45. Erik Alvestad, Mons Pettervei 7A, 8230 Sulitjelma
 46. Sten Strand, Tangveien 10, 8206 Fauske
 47. Erling Skagen, Nystadveien 19, 8215 Valnesfjord
 48. Kjell Basse Lund, Bursimarka 21, 8230 Sulitjelma
 49. John Harald Løkås, Løkås 5, 8215 Valnesfjord
 50. Gøran Indregård, Tuven 8, 8200 Fauske
 51. Petter Borgen, Lyngveien 17, 8209 Fauske
 52. Kurt Bådsvik, Øver-Bådsvika 11, 8211 Fauske
 53. Rune Stien, Hansbakken 3E, 8206 Fauske
 54. Arnt Pedersen, Kopparveien 2, 8208 Fauske
 55. Kjetil Sørbotten, Bringsliveien 83, 8215 Valnesfjord
 56. Erling Palmar, Poppelveien 1, 8209 Fauske
 57. Kjell Sverre Jakobsen, Tortenliveien 22, 8218 Fauske
 58. Jøran Engan, Vikaveien 15, 8200 Fauske
 59. Kjell-Willy Strøm, Svartvassveien 12B, 8206 Fauske
 60. Tore Stemland, Trivselsveien 161, 8215 Valnesfjord
 61. Dag-Willy Nyrud, Saltdalsveien 32, 8211 Fauske
 62. John Harry Nilsen, Storgaten 66, 8200 Fauske
 63. Truls Larsen, Kirkeveien 45B, 8207 Fauske
 
 
VALG AV MEDDOMMERE TIL HÅLOGALAND LAGMANNSRETT
 
INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRE:
Som lagrettemedlemmer og meddommere til Hålogaland lagmannsrett for perioden
1. januar 2017 – 31. desember 2020 velges:
 
Kvinner:
 1. Torill Hagen Fossum, Kosmoveien 59, 8215 Valnesfjord
 2. Linda Mosti, Mosemyrveien 10, 8206 Fauske
 3. Marit Stemland, Trivselsveien 161, 8215 Valnesfjord
 4. Marina Eliassen, Myrveien 9, 8230 Sulitjelma
 5. Vigdis Kristensen, Hegreveien 3, 8207 Fauske
 
Menn:
 1. Kjell Eilertsen, Kleivmyra 8, 8200 Fauske
 2. Vegard Setså, Simonsborgbakken 15, 8230 Sulitjelma
 3. Sverre Hagen, Linerleveien16, 8207 Fauske
 4. Raymond Hansen, Balmigata 11, 8208 Fauske
 5. Arve Rolandsen, Erikshøgda 13, 8206 Fauske
 
VALG AV JORDSKIFTEMEDDOMMERE
 
INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRE:
Som jordskiftemeddommere til jordskifteretten for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2020 velges følgende fra Fauske kommune:
 
Utvalg kvinner (3 personer):
 • Ragnhild Dreier, Trivselsveien 81, 8215 Valnesfjord
 • Kirsti Ellingsen, Ytter-Leivset 22, 8211 Fauske
 • Sara Pavall, Grønåsveien 25, 8219 Fauske
   
  Utvalg menn (3 personer):
 • Egil Kristoffersen, Storskogveien 9, 8215 Valnesfjord
 • Lars Morten Brekke, Svenskveien 8, 8200 Fauske
 • Svein Roger Bådsvik, Bådsvikveien 7, 8211 Fauske
 
VALG AV FORLIKSRÅD
 
INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRE:
Som forliksråd for perioden 1. januar 2017 – 31. desember 2020 velges:
 
Medlemmer:
 1. Sverre Hagen, Linerleveien 16, 8207 Fauske
 2. Beate Setså Borge, Kirkeveien 43B, 8207 Fauske
 3. Gro Anita Olsen, Oppigardsveien 8, 8200 Fauske
   
  Varamedlemmer:
 4. Lise Karbøl Bakkegård, Trivselsveien 179, 8215 Valnesfjord
 5. Vigdis Kristensen, Hegreveien 3, 8207 Fauske
 6. Lisbeth Kvæl, Emil Knudsens vei 19B, 8230 Sulitjelma
   
  Som formann velges:
  Sverre Hagen
 
FORSLAG PÅ SKJØNNSMEDLEMMER
 
INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRE:
Som skjønnsmedlemmer for perioden 1. januar 2017 – 31. desember 2020 foreslås følgende 7 personer:
 • Asbjørn Olsen, Ternevn. 3, 8207 Fauske
 • Bjørn Inge Gabrielsen, Torggata 22, 8200 Fauske
 • Henry Olsen, Tortenliveien 38, 8218 Fauske
 • Kirsti Ellingsen, Ytter-Leivset 22, 8211 Fauske
 • Janne Hatlebrekke, Reitvollveien 13, 8206 Fauske
 • Regine Kristoffersen, Storskogveien 9, 8215 Valnesfjord
 • Kenneth Johansen, Nermoveien 15, 8206 Fauske