FORMANNSKAP

Som medlem av formannskapet for perioden 2015 – 2019 ble følgende valgt:

 1. Jørn Stene (FL) – Ordfører

 2. Linda Salemonsen (FL) – Varaordfører

 3. Nils-Christian Steinbakk (FL)

 4. Gro Anita Olsen (FL)

 5. Per Gunnar Kung Skotåm (R)

 6. Ronny Borge (H)

 7. Kristin Setså (H)

 8. Ottar Skjellhaug (AP)

 9. Kenneth Svensen (FRP)

Vara for medlem 1 – 5 (FL, R, SV):

 1. Ole Tobias Orvin (SV)

 2. Kathrine Moan Larsen (FL)

 3. Kjetil Sørbotten (FL)

 4. Anne Helene Godding (R)

 5. Kjell Ingar Eilertsen (FL)

 6. Tove Beate Wensell (FL)

 7. Sverre Hagen (FL)

Vara for medlem 6 – 7 (H, HRF, V):

 1. Ingelin Noresjø (KRF)

 2. Arnt Pedersen (H)

 3. Svein Roger Bådsvik (V)

Vara for medlem 8 (AP):

 1. Siv Anita Johnsen Brekke (AP)

 2. Steinar Nymo (AP)

 3. Andreas Vestvann Johnsen (AP)

Vara for medlem 9 (FRP):

 1. Leif Lindstrøm (FRP)

 2. Liv-Marit Tverå (FRP)