Vi trenger DIN hjelp for at arrangementet skal bli en god opplevelse for løperne, støtteapparat og publikum som besøker Klungsetmarka og Fauske og Føybakken og Rognan disse vinterdagene! Jeg er sikker på at du kan bidra med noe. Det kan være smått eller stort, noen timer i løpet av uka, i forkant av arrangementet, kanskje kan du gi gaver eller sponsormidler, eller kanskje ønsker du å ta del i selve arrangementet med oppgaver på stadion med tidtaking eller i kafeen :-)

Legger ved linken til "Frivillighetsregistreringen" i forbindelse med HL 2016 og håper at så mange som mulig nå melder seg som frivillig under arrangementet :)

Spre denne gjerne videre til venner, familie, arbeidskollegaer og andre som dere kan tenke dere har lyst å bidra.

 Så møtes vi i slutten av februar 2016 om ikke før...

 Hilsen fra oss i hovedkomiteen HL 2016 

  https://response.questback.com/norgesidrettsforbundogolympisk/v3lwadkv3g