Det var invitert til et rekrutteringsmøte på biblioteket i går torsdag 8.oktober. Både nye og gamle «Lesevenner» møtte fram, og vi snakket om hva det innebærer å være en «lesevenn», og generelt om lesing og aktuell litteratur. I utgangspunktet dreier det seg om lesing på eldreinstitusjonene i Fauske, og Frivilligsentralen vil presentere de nye «leseredvennene» på de aktuelle institusjonene.

Hvis ordningen fungerer, og når vi har dekket behovene på institusjonene, vil vi vurdere å utvide ordningen til også å omfatte hjemmebesøk. For å gi opplæring, inspirere til lesing og orientere om aktuell litteratur ble vi enige om å møtes 2 ganger i året på biblioteket.

En dame som har vært «Lesevenn» i mange år i Fauske er Bjørg Helskog Hjemås (bildet). Da hun kom til Fauske tok hun kontakt med Frivilligsentralen, og bortsett fra et lite opphold, har hun vært «lesevenn» siden 2007. Hun leser en time i uka på eldrepaviljongene 3, 5 og 7, og hun sier at hun blir godt mottatt og har en positiv opplevelse. De eldre er glad når hun kommer, og ønsker henne velkommen tilbake, når hun går.

Lesestundene resulterer ofte i at de eldre inspireres til dialog. De kommer på historier og lesestundene ender opp i den gode samtalen.

Bjørg leser bøker som de eldre kan kjenne seg igjen i. Det kan være artikler fra lokalhistoriske bøker, dikt av kjente forfattere, aktuelle nordnorske forfattere, eller aktuelle tidsskrifter. Noe av det hun leser, låner hun på Fauske bibliotek, og noe kjøper hun selv. Hun kom over en bok om «Hurtigruta», som hun kjøpte, og tok med til de eldre. De fleste har et forhold til «hurtigruta» og boka slo godt an.

Hun får av og til spørsmål fra de eldre, om temaer som de ønsker at hun skal lese om, og da finner hun det gjerne på sitt lokale bibliotek på Fauske.

Bjørg Helskog Hjemås sier at det gir henne en personlig glede av å kunne være til nytte. Vi ønsker henne fortsatt lykke til, og håper at flere kunne tenke seg å begynne som «lesevenn» i Fauske. Det er mange eldre som har behov for en venn.

Fauske bibliotek

Rita Jørgensdatter, rita.jorgensdatter@fauske.kommune.no

Biblioteksjef