Vi ønsker å invitere alle foreldre, trenere og andre voksne til temakveld med Mobbeombudet i Nordland, Lasse Knutsen.

Lasse kommer til å snakke om hvordan alle voksne kan bidra til gode fellesskap for alle barn og unge i Fauske kommune.

 

Hovedmomenter:

  • Rettigheter og plikter
  • «Det tar en hel landsby å oppdra et barn» – hva kan foreldre, trenere og andre voksne gjøre for å fremme et trygt og godt fellesskap i Fauske  kommune?
  • Hvordan kan voksne bidra med for å forebygge mobbing og utenforskap?
  • Hva gjør mobbeombudet og hva kan mobbeombudet bidra med?
  • Digitale krenkelser

 

Velkommen alle sammen til en spennende og lærerik kveld der du også får være med å diskutere og reflektere over temaene.