- Dette var jo lettvint, sier Fred Nystad som var innom Servicetorget for å få hjelp. Der fikk han svar, men ble også spurt om å teste ut hvordan han selv kunne funnet fram via hjemmesiden. Og Nystad tror gjerne at han kommer til å bruke dette tilbudet flere ganger.  
- Dere må få markedsført dette, fortsetter den fornøyde brukeren.  

Ansatte hjelper 
For selv om Servicetorget «stengte» 01.01.2022, og de ansatte ikke er tilgjengelig på samme måte som før, er de ikke langt unna dersom du skulle trenge hjelp. Kommunen ser også på nye løsninger for å hjelpe folk til å få kontakt med saksbehandlere.    
- Vi ser blant annet på en type digital «kommunevert». Når du møter opp hos kommunen skal du skal kunne melde deg inn til den du har avtale med og det går en melding direkte til vedkommende, sier enhetsleder Administrasjon og fellestjenester, Tom Seljeås.  

Digitalisering  
Fauske kommune er inne i en omfattende omstrukturering som på flere områder vil føre til endringer i tjenestetilbudet.  
- Innenfor alle områder ser vi på nye måter å løse oppgaver som kan gi effektivisering og besparelser. Målet er å finne gode alternativer, sier enhetslederen som oppfordrer folk til å komme innom og teste ut «innbyggertorget». Og gjerne komme med tips og ideer.  

Hjelp til selvhjelp 
I tillegg til kommunens egne mål om at innbyggere i størst mulig grad skal kunne hjelpe seg selv digitalt, er også regjeringens mål om digitalisering av offentlige tjenester som noe av bakgrunnen for endringene.  
I det som kommunen foreløpig har kalt innbyggertorg, kan du i tillegg til å finne informasjon på hjemmeside, også skrive ut skjema, sende henvendelser eller søknader. Vi gjør oppmerksom på at tilbudet om bruk av pc, kun gjelder kontakt med Fauske kommune. For annen bruk av pc og nett viser vi til bibliotekets tilbud.

Her er flere måter du kan nå oss på:  

  • hjemmeside: informasjon om tjenester: www.fauske.kommune.no   

  • epost: sjekk Kontakt oss for epost-adresser, eller postmottak@fauske.kommune.no   

  • echat: du kan chatte med oss på hjemmesiden – se etter et «grønt lite flagg»  

  • telefon: i vårt nye telefonsystem 75 60 40 00 kan du taste deg fram - eller taste 7 og snakke med sentralbordet  

  • post til oss kan legges i postkasse i inngangspartiet, eller i bokkasse ved inngangsdør etter stengetid

  • innbyggertog: dersom du oppsøker oss, kan du hjelpe deg selv i vårt innbyggertorg, via pc, skriver, skanner eller våre papirskjema. De ansatte er på jobb som vanlig, og kan hjelpe deg om du ønsker 

 Avvikler salg  
Servicetorget har avviklet alt av salg, og henviser til den enkelte tjeneste:    
- kinobilletter; henviser vi til Fauske kino  
- billetter til basseng; ta kontakt med Fauskebadet  
- kort – Friskliv; ta kontakt med Frisklivssentralen, 75 60 49 33  
- årskort parkering; ta kontakt på telefon 991 24 871 eller e-post   
- bøker; ta kontakt med Fauske bibliotek