På vegne av Sulitjelma fjellandsby og Sulitjelma scooterklubb foreslår Fauske kommune forslag til justering av regulert parkeringsareal og formålsendring for deler av området BST.

Det legges inn et nytt punkt i planbestemmelsene for området BL De foreslåtte endringene vurderes å være i tråd med hovedrammene i den gjeldende reguleringsplanen for Sulitjelma opplevelsespark. Saken behandles derfor forenklet.

Plandokumenter
Vedtak
Planbestemmelser
Plankart

Digitalt plankart
https://kommunekart.com/?urlid=b69d443b-2dc3-4a6d-8ff6-e3cf12444d67


Mulig merknader til planforslaget sendes Fauske kommune, Plan/utvikling, Postboks 93, 
8201 Fauske eller på e-post til postmottak@fauske.kommune.no innen 8. august 2022.