Om prosjektet

Målet med fritidskortordningen er å gjøre det mulig for flere barn og unge å delta i organiserte fritidsaktiviteter sammen med venner og klassekamerater. Prosjektet gjelder i denne omgang fram til august 2022.

Fritidskortet skal bidra til å betale deltakeravgiften til organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge som har bostedsadresse i kommunen. Gjennom ordningen får Fauske som forsøkskommune tildelt 800 kroner per barn per halvår, i tillegg til støtte til administrasjon og utvikling. Midlene er øremerket fritidsaktiviteter for målgruppen og skal bidra til å dekke deltakeravgift til faste, jevnlige, organiserte gruppeaktiviteter som gir mulighet for tilhørighet over tid. Bufdir forvalter fritidskortordningen. 

Til lag og foreninger

Fritidskortet skal bidra til å betale deltakeravgiften til organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge bosatt i Fauske kommune. Aktiviteten kan foregå i en annen kommune, så lenge arrangør er fritidskortgodkjent. 

Kriterier for å bli "Fritidskortgodkjent arrangør"

* Aktiviteten som tilbys skal være organisert og jevnlig - minst 8 ganger pr halvår.

* Aktiviteten skal bidra til at barn/ungdom (6-18 år) opplever fellesskap og tilhørighet. (Med andre ord, aktiviteten skal foregå i grupper, med deltakerliste).

* Arrangør må være over 18 år og ha gyldig politiattest. Laget/foreningen må være registrert i Brønnøysundregisteret.

* Det må være mulighet for en prøveperiode før barnet/ungdommen binder seg til aktiviteten.

* Aktivitet/arrangement annonseres på kommunens valgte digitale løsning; fauske.friskus.com

* Arrangør har ikke anledning å øke medlemsavgift ut over normal prisvekst i prosjektperioden

 

 

BLI ARRANGØR? Klikk HER  (OBS: Ikke bruk internett explorer som nettleser, siden virker ikke på nettleseren)

Veiledning for arrangør: Klikk HER

fotball (2)

Til barn, ungdom og foreldre

Fritidskortet er et digitalt kort som du kan benytte til å betale treningsavgift/kontigent/medlemsskap i lag og foreninger som er fritidskortgodkjent. For å kunne benytte deg av fritidskortet må du som forelder (ungdom over 16 år som har egen BankID kan gjøre dette selv) lage deg en profil i fauske.friskus.com. I din profil vil du kunne legge til dine barns fritidskort. 

Fritidskortet kan du hente for dine barn når som helst og de vil ligge på fauske.friskus.com. Men; det er først når du får en regning fra ditt lag/forening at du kan benytte deg av fritidskortpengene som betaling. Det er viktig at du betaler gjennom fauske.friskus.com. Dersom beløp overstiger verdien på fritidskortet (over 800 kr) vil du få valg om å betale resterende via sikker bankløsning. Dersom regning du skal betale er mindre enn 800 kr, vil du ha et restbeløp du kan benytte på et annet tilbud. Dersom ikke pengene benyttes, vil de overføres tilbake til Buf-dir. 

 

Veiledning for hvordan du bruker fritidskortet finner du HER

 

 

Spørsmål og svar om Fritidskortet

Hvem kan få fritidskort? Barn og unge med folkeregistrert adresse i Fauske kommune i alderen 6 -18 år. Søsken får ett fritidskort hver. Pengene på fritidskortet tilhører hvert enkelt barn og pengene som ikke brukes kan ikke overføres til søsken eller andre barn. Fritidskortet gjelder fra det kalenderåret du fyller 6 år til og med kalenderåret du fyller 18 år.

Hva er fritidskortet? Fritidskortet er et digitalt aktivitetskort som du kan bruke på en eller flere fritidsaktiviteter. Fritidskortet er personlig. Du kan få opp til kr 800,- pr halvår. Målet med fritidskortet er å bidra til økt deltakelse og inkludering.

Hva dekker fritidskortet - og hva dekker det ikke? Deltakeravgift på en eller flere aktiviteter inntil 800 kr pr. barn pr. halvår. Treningsavgift, kontingent etc. er inkludert i ordningen. Fritidskortet kan dekke organiserte hverdagsaktiviteter i gruppe som skjer minst 8 ganger i halvåret.
Fritidskortet dekker ikke ferietilbud, leiropphold eller turneringer. Kortet kan ikke benyttes på kino, bowling eller andre egenorganiserte aktiviteter. Sportsutstyr, instrumenter osv. dekkes ikke av Fritidskort.

Når kan jeg hente ut fritidskortet?  Fritidskortet er klart for å bli hentet ut. Du kan opprette brukerprofil på fauske.friskus.com 

Betaling min blir ikke godkjent, hva gjør jeg? Meld i fra til klubbleder/arrangør.

Hva er Fauske Friskus? Friskus er en digital løsning hvor du kan finne arrangører og hvor du kan hente ut fritidskortet ditt. 

Jeg finner ikke klubben/foreningen min - hva gjør jeg? Det betyr at klubben/foreningen/organisasjonen ikke har levert et godkjent aktivitetstilbud til oss enda. Be dem registrere seg som friskus-arrangør på www.fauske.friskus.com. De kan følge veiledningen som ligger på kommunens hjemmeside, eller kontakte prosjektledere for hjelp.

Jeg har bostedsadresse i Fauske kommune, men jeg ønsker å delta på en aktivitet i nabokommunen, kan jeg det? Ja, det kan du hvis klubben din registrerer seg i vår portal www.fauske.friskus.com. Hvis ikke din klubb har gjort det, tips dem! 

Hva om kontigenten er på mer eller mindre enn kr 800? Hvis du betaler MINDRE enn 800 kroner: De resterende pengene vil bli stående på barnets fritidskort ut perioden. Restbeløpet kan benyttes til å betale for en annen fast aktivitet. Du kan ikke overføre restbeløpet fra en periode til en annen. Hvis kontigenten er på MER enn 800 kroner: Da må du betale resten selv. Du kan betale med kort inne i nettportalen eller du kan velge å hente ut faktura. 

Jeg finner ingen aktiviteter som passer meg og mine interesser - hva da?
Hvis du ikke finner noe som kan passe for deg, så vil vi gjerne vite det. Det kan være flere barn og unge i Fauske kommune som savner det samme tilbudet som deg!
Fritidskortet i Fauske er et forsøksprosjekt, så vi er glade for konstruktive tilbakemeldinger som vi kan ta med oss videre.
 
Hva gjør jeg hvis jeg har betalt regning og har glemt å bruke Fritidskortet? 
1) Ta kontakt med din klubb/forening. Forklar at du har betalt regning uten å bruke fritidskortet. Det er opp til den enkelte klubb om de har mulighet til å tilbakebetale beløpet. 
2) Betal regning på nytt via fauske.friskus.com (bruke Fritidskortet). 
3) Unntak: I særskilte tilfeller kan prosjektleder for Fritidskortet kontaktes dersom det er behov for manuell refusjon.