Om prosjektet

Målet med fritidskortordningen er å gjøre det mulig for flere barn og unge å delta i organiserte fritidsaktiviteter sammen med venner og klassekamerater. Prosjektet gjelder i denne omgang fram til august 2021.

Fritidskortet skal bidra til å betale deltakeravgiften til organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge som har bostedsadresse i kommunen. Gjennom ordningen får Fauske som forsøkskommune tildelt 800 kroner per barn per halvår, i tillegg til støtte til administrasjon og utvikling. Midlene er øremerket fritidsaktiviteter for målgruppen og skal bidra til å dekke deltakeravgift til faste, jevnlige, organiserte gruppeaktiviteter som gir mulighet for tilhørighet over tid. Bufdir forvalter fritidskortordningen. 

Til lag og foreninger

Fritidskortet skal bidra til å betale deltakeravgiften til organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge bosatt i Fauske kommune. Aktiviteten kan foregå i en annen kommune, så lag og foreninger som tilbyr aktivitet som utenfor Fauske kan melde seg inn i fauske.friskus.com. Gjennom ordningen får Fauske som forsøkskommune tildelt 800 kroner per barn per halvår, i tillegg til støtte til administrasjon og utvikling. Midlene er øremerket fritidsaktiviteter for målgruppen og skal bidra til å dekke deltakeravgift til faste, jevnlige, organiserte aktiviteter som gir mulighet for tilhørighet over tid. Bufdir forvalter fritidskortordningen.

 

Kravt til fritidsaktivitet og til arrangør:

* Aktiviteten skal være organisert og jevnlig - minst 8 ganger pr halvår.

* Aktiviteten skal bidra til at barn/ungdom (6-18 år) opplever fellesskap og tilhørighet. (Med andre ord, aktiviteten skal foregå i grupper, med deltakerliste).

* Arrangør må være over 18 år og ha gyldig politiattest. Laget/foreningen må være registrert i Brønnøysundregisteret.

* Det må være mulighet for en prøveperiode før barnet/ungdommen binder seg til aktiviteten.

* Aktivitet/arrangement annonseres på kommunens valgte digitale løsning; fauske.friskus.com

* Arrangør har ikke anledning å øke medlemsavgift ut over normal prisvekst i prosjektperioden

 

BLI ARRANGØR? Klikk HER  (OBS: Ikke bruk internett explorer som nettleser, siden virker ikke på nettleseren)

Veiledning for arrangør: Klikk HER PDF document ODT document

 

 

ARBEIDSVERKSTED 18 august klokken 17.30. Se HER for påmelding!

fotball (2)

Til barn, ungdom og foreldre

Barn, unge og foreldre kan nå hente ut fritidskortet sitt

Som forelder er det ingen problem å registrere seg i fauske.friskus.com allerede nå (lag en personlig bruker) og da kan du hente ut dine barns fritidskort. Du er da klar til å "handle" aktivitet når det åpnes opp for det. For å kunne bruke fritidskortet som betaling må arrangøren være godkjent som fritidskortleverandør. Du vil se det på arrangøren at de har fått et stempel/logo hvor det står "fritidskort". 

Veiledning for hvordan du registrerer deg finner du HER PDF document ODT document

 

Mer info kommer rundt skolestart, se forøvrig fane "Fritidskortet Fauske" for mer informasjon. 

 

Fritidskortet i Fauske

I Fauske kommune har vi valgt å teste ut den digitale løsningen "Friskus" for vårt fritidskort. Det betyr at for å kunne benytte seg av pengene til fritidskortet må du registrere deg inn i Friskus sin portal. Klikk her for å komme til Fauske Friskus

Aktiviteter som tilbys av både private og kommunale aktører legges inn i Friskus sin portal ut fra kriterier som er satt av Bufdir og Fauske kommune. Du som barn og ungdom (med hjelp av foresatt) logger deg inn og velger hvilken aktivitet du vil være med på. På nettsiden ligger det nærmere beskrivelse av hvordan man registrerer seg og bruker fritidskortet. Husk at fritidskortet er for ALLE barn og ungdom som er bostedsregistrert i Fauske kommune mellom 6-18 år. Fritidskortet dekker 800 kr i deltakeravgift/medlemskontigent hvert halvår til aktivitet i prosjektperioden (2020-2021). Du kan ikke få ut pengene til andre formål, for eksempel å kjøpe utstyr.

Fritidskortpengene kan kun brukes på de aktivitetene som har fått "fritidskortstempel" på sin arrangørside. 

 

Veiledning for hvordan bruke fritidskortet finner du HER. PDF document ODT document

 

Dersom du har behov for hjelp til å registrere deg, ta kontakt på epost til: lena.holmstrom@fauske.kommune.no eller mariell.skogen@fauske.kommune.no

Ofte stilte spørsmål

Hvem kan få fritidskort? Barn og unge med folkeregistrert adresse i Fauske kommune i alderen 6 -18 år. Søsken får ett fritidskort hver. Pengene på fritidskortet tilhører hvert enkelt barn og pengene som ikke brukes kan ikke overføres til søsken eller andre barn. Fritidskortet gjelder fra det kalenderåret du fyller 6 år til og med kalenderåret du fyller 18 år.

Hva er fritidskortet? Fritidskortet er et digitalt aktivitetskort som du kan bruke på en eller flere fritidsaktiviteter. Fritidskortet er personlig. Du kan få opp til kr 800,- pr halvår. Målet med fritidskortet er å bidra til økt deltakelse og inkludering.

Hva dekker fritidskortet - og hva dekker det ikke? Deltakeravgift på en eller flere aktiviteter inntil 800 kr pr. barn pr. halvår. Treningsavgift, kontingent etc. er inkludert i ordningen. Fritidskortet kan dekke organiserte hverdagsaktiviteter som skjer minst 8 ganger i halvåret.
Fritidskortet dekker ikke ferietilbud, leiropphold eller turneringer. Kortet kan ikke benyttes på kino, bowling eller andre egenorganiserte aktiviteter. Sportsutstyr, instrumenter osv. dekkes ikke av Fritidskort.

Når kan jeg hente ut fritidskortet?  Fritidskortet er klart for å bli hentet ut (digitalt). Du kan opprette brukerprofil på aktivitetssiden vår allerede nå.

Hva er Friskus Fauske? Friskus er en digital aktivitetskalender for det som skjer i Fauske - samlet på ett sted. Her kan arrangører legge ut aktiviteter, og her kan barn/ungdom hente hente ut fritidskortet sitt. 

Jeg finner ikke klubben/foreningen min - hva gjør jeg? Hvis ikke din klubb/forening er oppført som arrangør i Friskus, be dem enten følge veiledningen som ligger på nett, eller kontakte prosjektledere for hjelp.

Jeg har bostedsadresse i Fauske kommune, men jeg ønsker å delta på en aktivitet i nabokommunen, kan jeg det? Ja, det kan du hvis klubben din registrerer seg i vår portal http://fauske.friskus.com. Hvis ikke din klubb har gjort det, så kan du tipse de om å gå inn på siden å legge seg til som arrangør.