Helsetjenester for flyktninger

Formål med tjenesten
Drive helsevern med respekt for den enkeltes egenart, kulturelle og religiøse bakgrunn, og styrke den enkeltes mulighet for egenomsorg.

Tjenestens innhold

  • Skaffe oversikt over helsetilstand og behov for helsehjelp
  • Forebyggende og helsefremmende tiltak
  • Psykososialt arbeid. Barn og unge med minoritetsbakgrunn kan ha behov for å ta opp problemer som er knyttet til det å være etnisk og språklig minoritet, eksiltilværelsen og den kulturelle tilhørigheten.
  • Medisinsk faglig rådgivning vedrørende hygiene og smittevern
  • Følge opp ved spesielle posttraumatiske reaksjoner
  • Henvise til nødvendig undersøkelse/behandling i spesialisthelsetjenesten
  • Tuberkulosekontroll er pliktig for alle som kommer fra land med høy forekomst av tuberkulose
  • Vaksinasjon (individuelt tilpasset den enkelte, ut fra veileder FHI)
  • Arbeide mot kvinnelig omskjæring
  • Arbeide for god integrering i lokalsamfunnet.

Tjenestens samarbeidsparter

Flyktningekontoret, Nav, Psykisk helsevern, Barnevernstjenesten, Fysioterapitjenesten, Jordmor, Legetjenesten, Tolketjenesten, Barnehager/Skoler/Voksenopplæringen og Spesialisthelsetjenesten.

For mer informasjon se helsetjenesten egen nettside.

 

Helsekoordinator
Helene Strømdahl
Mobil: 47 61 30 49
E-post: helene.stromdahl@fauske.kommune.no