Fauske kommune og Sima Rådgivning (på vegne av Møllna AS) inviterer med dette til digital folkemøte om forslag til detaljregulering av Finneidgata 19.

Møtet vil bli avholdt den 18. mai kl 19.00.

Detaljregulering er en plan for bruk og vern av mindre områder, og for utforming, bruk og vern av bygninger, uterom og anlegg. Detaljregulering er planformen for gjennomføring av utbyggingsprosjekter og tiltak, vernetiltak og sikring av ulike typer verdier.

Detaljreguleringsforslag for Finneidgata 19 beskriver etablering av 40 boenheter/leiligheter fordelt på fem boligblokker. Sjøarealet i vestsiden av planforslaget er avsatt til uteoppholdsareal og friområde i sjø (strandpromenade og flytebrygger). Fire av blokkene planlegges med fem etasjer med inntrukket sjette etasje, mens den midterste blokken blir fire etasjer med inntrukket femte etasje. Planområdet omfatter et areal på 10,1 daa.

wINu 2b 4 laz 6AAAAABJRU 5ErkJggg==

I det digitale folkemøtet vil det være mulig å se nærmere på detaljer i reguleringsplanen for Finneid boligområde på Finneidgata 19. Det er lagt opp til en gjennomgang av planen, samt mulighet for alle deltakere til å komme med innspill.

Om møtet

Møtet vil foregå på microsoft Teams.Du kan bli med på møtet på en PC / MAC, eller i mobilappen. Klikk her for å bli med på møtet

Hvis du av en eller annen grunn ikke skulle få lenken over til å fungere, så kan du kopiere følgende inn i nettleseren du benytter:
 
 
Er du usikker på hvordan Microsoft Teams fungerer, så kan du teste det ved å følge en av lenkene over, gjerne i god tid før møtet starter. Dersom du møter på tekniske utfordringer, så er du hjertelig velkommen til å ta kontakt for teknisk bistand. Kontaktinformasjon:
Hans-Jørgen Skibenes   
Teknisk møtefasilitator
Epost:                                      hj@somlost.no
Mobiltelefon:                            +47 930 22 245
 

Plandokumenter: