Kommunestyre- 116/20, har i møte 11.12.2020 fattet følgende vedtak i saken:

Vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-9 vedtas og fastsettes planprogram for detaljregulering - Kosmo boligområde.

Fastsetting av planprogram er et prosessuelt vedtak, og kan derfor ikke påklages.

Saksdokumentene kan leses gjennom denne lenken: https://innsyn.onacos.no/fauske/pluss/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2020016011&

Dersom det er spørsmål omkring fastsatt planprogram eller planprosessen kan enhetsleder Rune Reisænen kontaktes per e-post rune.reisanen@fauske.kommune.no, eller per telefon 75 60 40 59.