I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:

Søknad akvakultur i Fauske kommune i Nordland

Søker: Wenberg Fiskeoppdrett AS.

Søknad gjelder: Arealendring

Lokalitet: 19098 Leivsethamran.

Koordinater: Midtpunkt anlegg N 67° 13,67` Ø 15° 20,918`

Kontaktadresse: postmottak@fauske.kommune.no

Søknad med tilhørende vedlegg kan leses HER. Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 1 måned fra denne kunngjøringen.