Mandag 18. oktober          12:00-17.30
Tirsdag 19. oktober          08:30-17:30
Onsdag 20. oktober          08.30-15:00
Torsdag 21. oktober         08:30-12:00 

Det vil ikke være mulig å møte opp uten å ha bestilt time i forkant. Du kan bestille time ved å trykke HER
NB! dersom du ikke kommer inn på helseboka via Internet Explorer. Prøv heller Google chrome eller andre nettlesere.  

Pårørende kan bestille time på vegne av personer i risikogruppen. Du kan også bestille time på telefon 75 60 46 50 fra tirsdag 12.10. Denne telefonen vil være bemannet fra kl. 09.00 – 11.00  mellom 12. – 21. oktober (hverdager). Ved stor pågang må du regne med ventetid. 

Vær presis
For å sikre godt smittevern;

 • Viktig at folk kommer presis, slik at vi unngår at for mange kommer samtidig.
 • Kle deg slik at det blir enkelt å komme til på overarmen – gjerne t-skjorte. Det er ikke avlukker for å skjerme for avkledning.
 • Alle bør fortrinnsvis stille med munnbind
 • Vi oppfordrer pårørende til å følge de som kan trenge litt hjelp for eksempel til av- og påkledning.

Betaling
Influensavaksinen er gratis for risikogruppen og for helsepersonell. Pneumokokkvaksinen kan betales med Vipps eller bankkort.

Pneumokokkvaksine - vaksine mot lungebetennelse
For de som ønsker pneumokokkvaksine kan de få den samtidig som de får influensavaksine. For deg som har tatt denne vaksinen tidligere, gjør vi oppmerksom på at den har en varighet på 10 år. Du kan sjekke dine vaksiner hos helsenorge.no. Pneumokokkvaksinen koster kr. 500,-.

Risikogrupper:
Tilbudet om influensavaksine gjelder kun personer i risikogruppene: 

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
  • kronisk hjerte-/karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk), spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon.
  • diabetes mellitus, type 1 og 2
  • kronisk leversvikt
  • kronisk nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

Andre målgrupper
I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper, primært for å beskytte andre (indirekte beskyttelse):

 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
 • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

Beboere i sykehjem får tilbud om vaksinasjon der de holder til. Beboere i omsorgsboliger må bestille time selv eller få hjelp av pårørende. 

Husk at det skal gå min 1 uke mellom to vaksiner. Så de som fikk koronavaksine onsdag uke 41 bør bestille time til influensavaksine onsdag eller torsdag uke 42.

De som ikke er i risikogruppene
Vi vet at mange som ikke er i risikogruppene også ønsker å få vaksine. Disse kan bestille time på vaksinasjonsklinikk eller apotek som tilbyr influensavaksinering. 
Pårørende til de som er i risikogruppene, trenger som regel ikke å ta influensavaksine. Unntaket er pårørende til personer med nedsatt immunforsvar på grunn av sykdom eller medisiner (for eksempel kreft og HIV).