Personal og organisasjon:  

Kristine Larsen (fagleder)
kristine.larsen@fauske.kommune.no - 91 83 35 39
Marianne Andersen (personalkonsulent)
marianne.andersen@fauske.kommune.no - 90 14 48 39
Joakim Greger Førde (personalrådgiver)
joakim.forde@fauske.kommune.no - 90 15 37 09

personal@fauske.kommune.no

Lønningsavdelingen: 

Britt Linda Hansen (konsulent)
britt.linda.hansen@fauske.kommune.no - 47 51 90 26 
Rita Andersen (konsulent)
rita.andersen@fauske.kommune.no - 47 51 55 07

lonn@fauske.kommune.no