I 2021 deler Samferdselsdepartementet ut fire millioner kroner til slike trafikksikkerhetstiltak. Formålet med tilskuddsordningen er å støtte initiativ og engasjement i arbeidet med økt trafikksikkerhet i tråd med det overordnede målet om et transportsystem der ingen blir drept eller hardt skadd – nullvisjonen. Både kommuner, organisasjoner, interessegrupper og andre aktører som eksempelvis skoler og barnehager kan få tilskudd til trafikksikkerhetstiltak.

Søknadsvurderingen
Alle kan søke om tilskudd til trafikksikkerhetstiltak. Tilskuddsordningen er likevel ikke ment til å finansiere tiltak knyttet til lønnskostnader, ordinær drift og administrasjon. Ordningen er heller ikke ment å finansiere prosjektering eller planlegging av større kommunale prosjekter. Som en hovedregel er øvre grense for tildeling av tilskudd 500 000 kroner. Tilskuddsordningen er ikke rettighetsbasert. Søker har derfor ikke krav på tilskudd selv om alle vilkår er oppfylt. Tilskuddet skal benyttes i 2021. Søknader blir behandlet først etter utløp av søknadsfristen. Siste frist for å søke for 2021 er 1. mars.

For mer informasjon om krav til søknaden og tilskuddsordningen, se Pressemelding fra Samferdselsdepartementet HER. 

Søknaden skal sendes til Samferdselsdepartementet.

Se hvilke tiltak som ble tildelt midler i 2020 her: Fire millioner kroner til lokale trafikksikkerhetstiltak - regjeringen.no

Se forskriften i sin helhet her: Forskrift om tilskuddsordningen til trafikksikkerhetstiltak - Lovdata