Stengvatnet

Kartverket har sendt saken på høring til Fauske kommune. Etter lov om stadnamn § 5 tredje ledd er det Kartverket som skal fastsette skrivemåten til naturnavn, og navnet på et vatn er et naturnavn. Før skrivemåten blir fastsatt, ønsker Kartverket å få opplysninger om den nedarva lokale uttalen av navnet.

Fauske kommune har ansvar for å kunngjøre at det er reist navnesak.

Frist for tilbakemelding er 8.august. Mulige merknader sendes Fauske kommune, Planutvalget, Postboks 93, 8201 Fauske eller på e-post til postmottak@fauske.kommune.no