Se høringsdokumenter hos Miljødirektoratet: https://www.miljodirektoratet.no/hoeringer/2021/juni-2021/nye-sulitjelma-gruver-as-soker-om-tillatelse-om-gruvedrift/

Frist for tilbakemelding er 1. september 2021. Alle henvendelser gjøres via høringssiden.