Fauske kommune varsler oppstart av arbeidet med ny forskrift til skuterløype som en avgreining til Turistløypa over Eidevannet (Muorkivannet) og stopper på norsk side av grensen på Loppavannet. 

Merknader og innspill sendes Fauske kommune, Postboks 93, 8201 Fauske eller på e-post til postmottak@fauske.kommune.no innen 14.03.2022

Vedlegg
Kart Loppaløypa