Ordfører oppfordrer befolkningen til å se presentasjonen av budsjettforslaget og lese budsjettforslaget.

Det er opprettet en e-postadresse som kan brukes av alle innbyggere til å stille avklarende spørsmål til budsjettforslaget og komme med konstruktive innspill. Hvordan skal Fauske kommune se ut i fremtiden? Hva er viktige tjenester å drive i kommunal virksomhet? De folkevalgt setter pris på å få høre innbyggernes innspill og meninger.

Spørsmål og innspill som kommer inn før tirsdag 17.11 kl. 07 blir besvart i et digitalt møte med de folkevalgte onsdag 18.11. Møtet blir tatt opp og lagt ut på hjemmesiden i etterkant. Innspill som kommer inn etter tirsdag vil også bli tatt med i budsjettprosessen, men spørsmål kan ikke forventes å besvares etter fristen.

Send mail til budsjett2021@fauske.kommune.no.