En fast eiendom kan være eid av en eller flere personer eller firmaer.

I forbindelse med tinglysing og grunnboka brukes begrepet hjemmelshaver som en fellesbetegnelse på personer, firmaer eller andre som juridisk er eier av en eiendom. Hjemmelshaver er den som står oppført i grunnboka som eier av en fast eiendom. Normalt er hjemmelshaver identifisert i grunnboka med personnummer eller organisasjonsnummer.

For å overføre eierskapet fra en eiendom til ny(e) eier(e) må det tinglyses dokument(er). For å tinglyse et eierskifte må dokumentet sendes inn til Kartverket tinglysing.

Du kan tinglyse et eierskifte i grunnboka på flere ulike måter. Her er de vanligste:

Skjøte: Ved kjøp og salg, gave, forskudd på arv, overdragelser mellom ektefeller og samboere, og ved skilsmisse eller samlivsbrudd, kan du tinglyse eierskiftet ved å fylle ut et skjøte.

Hjemmelserklæring: Når en person dør bør man overføre den avdødes eiendom til arvingene eller til en ektefelle eller samboer i uskiftet bo. Ved privat skifte skal det fylles ut en hjemmelserklæring.

Grunnbokshjemmel etter kunngjøring: Hvis det er vanskelig å få tinglyst et eierskifte på vanlig måte, kan den som regner seg som dagens eier av eiendommen søke om grunnbokshjemmel etter kunngjøring.

Du kan finne mer informasjon om tinglysing av eierskifte hos Kartverket https://kartverket.no/eiendom/tinglyse-eierskifte/

Fauske kommune kan gi noe veiledning når det gjelder eierskifte for fast eiendom.

Når det gjelder overføring av eierskap ved tinglysing skjøte anbefaler vi at du kontakter Kartverket, eiendomsmegler eller advokat for hjelp til utfylling.