MernvBXN 9KY 6FfBeTTM 8oBgfWZ 7AnbFfzQMR 9crIn 8LnusbFGu 53ayVXGewfka 8vmSV 4FsPhBmKh 4B 3hBs 4cgOePeqe 58ij 4Ga 9CvoGbd 8UN 9p 9tIt ZykQCJf 24fyMWOKRJ 67Rr 0vj 3jibqX pT wTWdDe 40cTfHZ  8BQzMMHAM 5N 3ZnHDeyuLL 8PX 5HqrAgFfR 3mf 6WsNRqcZut 5L 3mx 5mNt 0Tb DqD 0P 6w 39B 44 zPD DwoBS 1T 9tciSAAAAAElFTkSuQmCC

Plankart
Planbeskrivelse
Bestemmelser
Vedtak

Kommunestyrets godkjenningsvedtak kan påklages til Fylkesmannen i Nordland innen 3 – tre – uker fra kunngjøringsdato. Eventuell klage fremsettes skriftlig og sendes til Fauske kommune, Planutvalget, Postboks 93, 8201 Fauske eller postmottak@fauske.kommune.no

Eventuelle krav om innløsning etter Plan- og bygningsloven § 15-2 eller erstatning etter samme lov § 15-3 må være framsatt innen 3 – tre – år fra kunngjøringsdato. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig til Fauske kommune.