Besøkende til Administrasjonsbygget: kan benytte PC i "innbyggertorg" kl. 10.00 - 14.00, og få hjelp til utfylling av skjema og lignende

Post: det aller meste av post som kommuner til Fauske kommune, åpnes og registreres hos Arkiv - før det blir fordelt til den enkelte saksbehandler. Dette gjelder papirpost, e-post, post via Altinn eller SvarInn. Også post som leveres i postkasse i Administrasjonsbygget. 
Postliste - : All post kommer på postlista - dersom saken ikke unndras offentlighet av en eller annen grunn.  

Innsynsrett etter offentleglova: 

Åpningstider: Sentralbord: 10.00 - 14.00. Julaften og nyttårsaften holder vi stengt. Onsdag i påskeuka åpent kl. 10.00 - 14.00