Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Prosjekt - Skogrydding langs offentlig veg og jernbane

Salten regionråd har bevilget 215 000 kr hver til Fauske og 9 andre kommuner i Salten for utsiktsrydding av skog langs offentlig veg og jernbane. Prosjektet gjennomføres av den enkelte kommune, og har til hensikt å gjøre Salten til en region med bedre opplevelseskvalitet. Utsiktsryddingen skal bidra til å synliggjøre Saltens vakre natur- og kulturlandskap, øke trafikksikkerhet, øke lokal verdiskaping (reiseliv) og fremme trivsel og attraktivitet for lokalbefolkningen. 

Prosjektet skal gjennomføres i løpet av sommeren og høsten 2023. Kommunen ønsker i den forbindelse innspill for hvilke strekninger langs veg som kan være aktuelle for rydding. Kommunen vil senere kartlegge næremere og foreta en prioriterieng av områdene. Før rydding må tiltaket godkjennes og avtales skriftlig med grunneier. 

Har du forslag til strekninger langs offentlig veg/jernbane i Fauske kommune som kan være aktuell å utsiktsrydde, ta kontakt med skogbruksrådgiver Øyvind Nystadbakk på tlf. 47 68 84 47 eller e-post oyvind.nystadbakk@fauske.kommune.no innen 2.juni. 

IMG_3173

Sist oppdatert 15. mai 2023