Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) kunngjør midler til tilskudd for tiltak som er med å fremme gode holdninger i trafikken! Tilskuddene tildeles første halvår i 2022 og kommuner, lag/foreninger, FAU/skoler, enkeltpersoner eller andre som ønsker å gjøre noe for å bedre trafikksikkerheten i sitt nærmiljø kan søke.

For mer informasjon, se Nordland fylkeskommunens nettsider HER.