Krav til søknad

Dokumentasjonskrav: 

  • Siste års skattemelding fra foresatt(e)/samboere i familien

Har dere vesentlig lavere inntekt som ikke fremkommer i siste års skattemelding skal det dokumenteres. Eksempler på dokumentasjon kan være:

  • Lønnsslipper (bekreftelse fra arbeidsgiver på brutto måneds-/årslønn)
  • Oversikt over utbetalinger fra Nav.
  • Fødselspenger, omsorgspenger, foreldrepenger, uføretrygd, arbeidsavklaringspenger
  • Studentbevis/bekreftelse på studieplass

Innvilges søknad om redusert pris:

  • Gjelder den fra måneden etter den er innvilget.
  • Gjelder den for ett barnehageår av gangen. Du må derfor søke på nytt hvert barnehageår.

Skjema

Ferdig utfylt skjema med vedlegg sendes:

Fauske kommune
Postboks 93
8201 Fauske

Eller leveres på Servicertoget i Administrasjonsbygget, Torggata 21, 8200 Fauske

Har du spørsmål til utfylling av skjemaet kan du kontakte Erik Alvestad på e-post: erik.alvestad@fauske.kommune.no eller på telefon: 75604049