Krav til søknad

Søknadsskjema .pdf

Dokumentasjonskrav:

  • Vi henter inn skattemelding for siste skatteår automatisk etter innsendt søknad. 

Har dere vesentlige endringer i inntekt som ikke fremkommer i siste års skattemelding må søke på dagens inntekt. Dette må dokumenteres. Eksempler på dokumentasjon kan være:

  • Lønnsslipper (bekreftelse fra arbeidsgiver på brutto måneds-/årslønn)
  • Oversikt over utbetalinger fra Nav.
  • Fødselspenger, omsorgspenger, foreldrepenger, uføretrygd, arbeidsavklaringspenger
  • Studentbevis/bekreftelse på studieplass

Dersom søknad om redusert pris blir godkjent:

  • Redusert pris gjelder fra måneden etter du har sendt søknad. Frist for å søke om redusert foreldrebetaling gjeldende fra nytt barnehageår er 15. juni.
  • Søknad gjelder for ett barnehageår av gangen. 
  • Du må søke på nytt hvert barnehageår.  

Skjema

Ferdig utfylt skjema med vedlegg sendes:

Fauske kommune
Postboks 93
8201 Fauske

Eller leveres på Innbyggertorget i Administrasjonsbygget, Torggata 21, 8200 Fauske

Har du spørsmål til utfylling av skjemaet kan du kontakte Laila Olsen Finvik på e-post: laila.finvik@fauske.kommune.no eller på telefon: 917 74 031