Erfaringskonferanse urbant landbruk

Hva er urbant landbruk, og hvordan kan kommunene bidra til å etablere urbane initiativer? Den 19. september kan du bli med på erfaringskonferanse for å høre hvordan Bodø og andre kommuner jobber med urbant landbruk. Målet med konferansen er å motivere til fortsatt innsats, og skape en møteplass for erfarings- og kunnskapsdeling. For mer informasjon og påmelding til dette se Statsforvalteren i Nordland sine sider. Påmeldingsfrist her er 29. august

Oppstartsprogram for markedshagedrift

I oktober arrangeres det også oppstartsprogram for markedshagedrift i Nordland. Dette er det første av sitt slag og programmet skal gi deg nettverk og kunnskap om både forretningsdrift, salg og god agronomi for å kunne lykkes med kommersiell småskala grønnsaksproduksjon, også kalt markedshage. Oppstartssamlinga vil finne sted i Bodø 4.-5. september i tillegg til digitale møter. Programmet arrangeres av Bodø kommune/Dyrka lokalt, i samarbeid med Norsk landbruksrådgivning Nord-Norge, Statsforvalteren i Nordland, Nordland bondelag og Nordland bonde- og småbrukarlag. Mer informasjon og påmelding finnes på Markedshage.no. Påmeldingsfrist for oppstartsprogrammet er 1. september.