Hva er sommerskolen?
Gjennom ulike temaer, praktisk- og fysisk aktivitet og kulturopplevelser skal sommerskolen bidra til mestring og spennende opplevelser. Tilbudet skal bidra til å motivere elever som er i overgangen mellom barne- og ungdomsskole eller fra ungdomsskole til videregående opplæring. 
Målet med sommerskolen er å gi flere unge en arena der de kan delta i faglige, sosiale og kulturelle aktiviteter i skolens sommerferie i 2021, og at elever kan få mulighet til faglig påfyll. Tilbudet skal være gratis for deltakerne. 
Tilbudet må være i tidsrommet 19. juni - 22. august 2021. 

Det må være en ansvarlig myndig søker og kontaktperson for sommerskoletilbudet. 

Kriterier for å få tildelt midler til sommerskole vil bli vurdert ut fra følgende faktorer: 
* Innhold
* Målgruppe og antall deltakere
* Økonomi
* Varighet 

SØKNADSFRIST 17. MAI 2021 

Søknadsskjema finner du her, eventuelt kan du bruk QR koden. 

Informasjon om søknadsbehandling 

Fauske kommune vil tildele midler til sommerskole ut fra kriteriene over og innenfor rammen som Fauske kommune har mottatt. Dersom det innkommer flere søknader enn kommunen har midler til å finansiere, forholder kommunen seg rett til å prioritere innenfor innkomne søknader. Søkerne vil få skriftlig beskjed om tilbudet er innvilget finansiering. 
Søknader kan også bli avslått dersom kommunen finner at tilbudet ikke dekker intensjonen med sommerskoletilbudet. 
 
Etter gjennomført sommerskole leveres enkel rapportering med bl.a. følgende punkter: 
Antall elever som har deltatt på sommerskolen fordelt på alderstrinn
Hvordan sommerskolen var bemannet 
Kort beskrivelse av tilbudet som ble gitt, samt evaluering av tilbudet 
 
Rapporteringsskjema vil bli sendt ut av Fauske kommune.
 
Fauske kommune tar ansvar for påmelding til sommerskolen og fordeler plassene, dersom det er flere søkere enn tilbudet tilsier. 
 
Ved påmeldingsfristens utløp vil arrangør få tilgang til deltakerliste for sin aktivitet, og kan deretter organisere kontakt med deltakerne. 
 
Ansvarlig kontaktperson i Fauske kommune ved spørsmål om søknad og behandling rettes på mail til Terje Valla, kommunalsjef oppvekst og kultur,
terje.valla@fauske.kommune.no