Framtidsverksteder

Fauske kommune inviterer til framtidsverksteder, med fokus på hvordan vi skal utvikle kommunen vår framover. Mer informasjon om samfunnsplanen finner du her: https://www.fauske.kommune.no/ny-samfunnsplan.547666.no.html 

Fauske kommune har i 2021 arbeidet med å lage ny kommuneplanens samfunnsdel. Vi er inne i sluttfasen av arbeidet, og etter ønske fra politikken åpner vi opp for siste muligheten for å gi innspill før kommuneplanen sendes til politisk behandling.
 
NB: Verkstedene gjennomføres fysisk, så fremt dette er forsvarlig med hensyn til smittesituasjonen.
 
  • Minimum 10 påmeldte deltakere for gjennomføring av verkstedene
  • Verkstedene foregår på Valnesfjord skole, Sulitjelma skole og Vestmyra skole. 

Det vil foregå gruppearbeid på arrangementet, med følgende fokus: 

  •  Hva bør Fauske kommune fokusere på i årene framover? 
  • Hva er viktig for deg som innbygger?
  • Skal vi fortsette å jobbe for å bli "Folkehelsekommunen Fauske - der alle trives"? Eventuelle forslag bringes fram. 


Følgende forebyggende smittevernstiltak gjelder:
1. Hold deg hjemme dersom du er syk.
2. Praktiser god hånd- og hostehygiene.
3. Hold minst én meter avstand til de du ikke bor sammen med, eller tilsvarende nære.

Dersom du har meldt deg på og ikke kan komme, må beskjed gis e-post liss-ane.simonsen@fauske.kommune.no, eller telefon 75 60 02 73.